Castellano
Kursaal Kasinoa
Proiektua:
KASINO KURSAAL ERAIKINAREN BERRITZEA DONOSTIAN (GIPUKOA)
URTEA: 1.998-2.010

Deskribapena:
Eraikin honetan berrikuntza ezberdinak egin ditugu denboraren joatean.
1.998garren urtean berrikuntza adierazgarriena egin genuen, jarduera berria lortzeko behar ziren instalakuntza berriak eraikiz. Eskaileran egokitzapena, etc...
Geroago beste hainbat berrikuntza egin dira. Segidan hauetako batzuk aipatuko ditugu:
- Beheko solairua: joko maquina gelaren berritzea
- Lehen solairua: poker gelaren prestaketa eta atzeko eskaileraren berrikuntza
- Bigarren solairua: Joku gelaren prestaketa
- Bigarren solairuko tarte solairua: zaldien gelaren prestaketa
- Eskailera nagusiko pareten berritzea
- Fachadaren berritzea
Idea·trazado·Ejecución ,slp
Zedro Plaza 2 zbk., 7B·20016, Donostia, Tfnoa.:943 396572 Faxa:943 397834 · info@itearquitectos.com