Castellano
Eskarmendu handi daukagu eraikinen ikuskapen teknikoa (EIT) burutzen: datu hartzea ikuskapen inspekzioaren ondoren, txostenen idatzia eta amaierako irizpidea elaboratu.

EIT: Eraikuntza doitzeko eta mantentze eta kontserbazio egokia hasteko tresna, eraikinen hondatzea eta gaur egun auzoen despopulatzea sahiesteko.

Indarrean dagoen hirigintzaren legegintzak arautzen du lursailak, eraikinak eta abar dituzten jabeek, kontzerbazio eta zaharberritze lanetan dituzten eginkizunak ; segurtasun, osasungaritasun eta ohorean mantentzeko, beharrezkoak diren lanak eta obrak eginez zaharberritzeko edota mantentzeko, bizigarritasuna eta erabilera eraginkorra bermatzen dutena eta beharrezkoak diren baldintzak beteaz.

ESPAÑA............................. Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, de la Ley del Suelo, (Art. 9)
PAIS VASCO...................... Decreto 241/2012 sobre Inspecciones Técnicas de Edificación en la Comunidad Auntonómica Vasca (2012-12-15)

50urteko antzinatasuna duten eraikinek, teknikari bat kontratatu beharko dute Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa egiteko.

Idea·trazado·Ejecución ,slp
Zedro Plaza 2 zbk., 7B·20016, Donostia, Tfnoa.:943 396572 Faxa:943 397834 · info@itearquitectos.com